GRANDCROSSW

วิชวลใหม่แห่งเกมกลยุทธ์

ท่านผู้กอบกู้ ตัวเอกของสงครามนี้คือคุณ
เข้าร่วมสงครามตอนนี้เลย

การผจญภัยกำลังรอคุณอยู่

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและหลากหลายกำลังรอคุณอยู่
เราจะรอคุณอยู่ที่สกายนา

สื่อ

GRANDCROSS:
AGE OF TITANS

คอมมูนิตี

ตรวจสอบข่าวสารล่าสุดในคอมมูนิตีทางการ!